Vrijheid & Integratie.

Ook in Woerden staan we voor onze Nederlandse vrijheden en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, rechten van LHBTI'ers en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Veel nieuwkomers vinden hun eigen weg en integreren in onze samenleving. Door de taal te leren en een baan te vinden. Ze hebben de kansen gegrepen die ons landt biedt. Dat verwachten we ook van anderen. Meedoen, Nederlands leren en onze normen en waarden staan centraal bij de inburgering, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Standpunten.