Nieuwkomers doen mee door de taal en onze normen en waarden te leren en met een baan.

Integratie.

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers alleen hun eigen verantwoordelijkheid is. Je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Daardoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving.

Integreren gaat het beste en het snelste door mee te doen. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding en sluiten we niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Ze hebben de taal geleerd en een baan gevonden. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

Nederlands leren

De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. Het is goed dat de gemeente met de nieuwe Wet inburgering meer te zeggen krijgt over de kwaliteit van taallessen. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt aan het leren van de taal, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering. Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen ook thuis met hun ouders oefenen met het leren van het Nederlands.

Inburgering en integratie

Door de nieuwe Wet inburgering gaat de gemeente over de inburgering, waarbij het leren van de taal, het hebben van een baan en meedoen in de samenleving centraal staan. De kwaliteit van de inburgering en taallessen gaat omhoog. Daar zijn we blij mee. We willen daarnaast bij de inburgering extra aandacht besteden aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.

We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden de ambtenaren van de gemeente actief op om huwelijksdwang te herkennen. Voor haatpredikers is er ook in Woerden geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol bij het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.