Ook in Woerden staan we voor Nederlandse vrijheden en waarden.

Vrijheid.

Nederland is een land waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Daar staan we ook in Woerden voor. Discriminatie op welke grond dan ook  tolereren we niet. We koesteren onze vrijheden, die ons land zo fijn maken om in te leven. Zoals de vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Dat je zelf mag bepalen wie je bent, wat je gelooft en met wie je hand in hand over straat loopt. We verdedigen die vrijheden tegen groeperingen die religie of cultuur als excuus gebruiken om mensen te onderdrukken.