De positie van LHBTIQ'ers versterken, discriminatie en geweld aanpakken.

LHBTIQ'ers

In Woerden moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Discriminatie en geweld tegen LHBTIQ’ers pakken we keihard aan en we zorgen ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. In Woerden mag je zijn wie je wilt. Houden van wie je wilt. Zelf bepalen met wie je hand in hand over straat loopt. Daar doen we geen concessies aan. Helaas valt er wel nog een wereld te winnen. Daarom blijven we ons inzetten voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI+’s: van de gemeente tot op straat en op school.

De komende periode willen we doorgaan met wat de gemeente nu al doet en beter maken wat beter moet. Dat betekent het voortzetten van het algemene beleid voor ‘Iedereen doet mee’, het hijsen van de Regenboogvlag en de ondersteuning van bijvoorbeeld Coming Out Woerden en de Regenboogweek. We willen meer expliciete aandacht voor LHBTI+’s, met name in het veiligheidsbeleid van de gemeente (zowel in het zogenaamde Integraal Veiligheidsplan als de tweejaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s). Bij de inburgering besteden we extra aandacht aan de vrijheden en rechten van LHBTIQ’ers, gelijkwaardigheid en acceptatie.

Het Regenboogstembusakkoord komt terug in het coalitieakkoord.