Woerdense horecaondernemers mogen ook in 2021 hun terrassen groter maken, zolang corona niet verdwenen is. Bij de algemene beschouwingen hebben onze raadsleden Florian en Florian hiervoor een motie ingediend. Dit voorstel werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarmee krijgen ondernemers nu alvast de zekerheid dat ze ook volgend jaar de ruimte krijgen om hun terras uit te breiden. Ook wordt onderzocht of in 2021 opnieuw precariobelasting kan worden kwijtgescholden.

Onze ondernemers zekerheid bieden.

Als Woerdense VVD vinden we het belangrijk om onze ondernemers in deze onzekere en moeilijke tijden perspectief te bieden. Zodat je als ondernemer zeker weet dat je, als je straks weer open mag, zoveel mogelijk schade in kunt halen.

Het college vertelde tijdens het debat over de begroting dat de terrassen sowieso tot april 2021 uitgebreid mochten worden. In de vragen die daarna nog door het college beantwoord werden, bleek de deadline op 1 januari 2021 te liggen. Winterterrassen met terrasschermen mogen blijven tot april 2021. Nu onze motie is aangenomen, is duidelijk dat de horeca ook in 2021 ruimte krijgt voor grotere terrassen, zolang corona nog niet weg is.

De Woerdense VVD ziet dat onze horeca er steeds opnieuw de schouders onder zet. Ook nu ze noodgedwongen weer dicht zijn gegaan, in ieder geval tot halverwege december. Wij zijn enorm trots op die veerkracht. Want makkelijk is het niet, zeker als je niet weet wanneer het beter wordt. Daarom moeten we er alles aan doen om onze ondernemers het vertrouwen geven dát het beter wordt. We hopen dat met dit voorstel te bereiken.