Woerdense ondernemers hebben een andere oplossing bedacht voor de afsluiting van de Oostdam. Het Stadshart Woerden en de OKW stellen voor een pontonbrug in de Singel te leggen, waarover een tijdelijke weg kan worden aangelegd. Zo blijven ondernemers bereikbaar in crisistijd en met de feestdagen voor de deur. Daarnaast kunnen de werkzaamheden op de Oostdam naar verwachting sneller en goedkoper worden uitgevoerd.

Een alternatief is hard nodig: op maandag 16 november begonnen de werkzaamheden en het stond gelijk muurvast. Dat is niet vreemd, omdat er vanaf drie wegen verkeer de stad in wil. Slechts één rijbaan voor al het verkeer de binnenstad in én uit, is veel te weinig en zorgt voor enorme files.

Daarom zijn we als Woerdense VVD heel blij met dit voorstel. Onze fractievoorzitter Florian heeft direct vragen gesteld aan wethouder Bolderdijk over het onderzoeken en implementeren van deze oplossing.

Die oplossing maakt ons enorm trots op onze ondernemers. Zelfs als ze anderhalf jaar praktisch onbereikbaar dreigen te worden, nemen ze zelf de moeite om met een plan te komen dat niet alleen de ondernemers helpt, maar zelfs het college. Onze ondernemers proberen hiermee een brug te slaan naar het college, terwijl het er sterk op lijkt dat het college eerder niet of amper met onze ondernemers in gesprek is gegaan.

We hopen dan ook dat het college zich opstelt als bruggenbouwer op de Oostdam en met dit plan aan de slag gaat. Omdat dit wél een goed plan is. Als de werkzaamheden niet worden uitgesteld, zorgt deze oplossing ervoor dat de binnenstad bereikbaar blijft, de kosten omlaag gaan en de werkzaamheden korter duren.

De aanleg van een pontonbrug zou moeten worden gecombineerd met het tijdelijk invoeren van tweerichtingsverkeer rondom het Exercitieveld. Zo blijft de binnenstad in beide richtingen toegankelijk. Bovendien kost het minder, omdat er niet dagelijks verkeersregelaars hoeven worden ingezet en het hele project veel sneller (in ca. 9 in plaats van 14 maanden) kan worden uitgevoerd.