UPDATE 12 november: het college heeft laten weten de Oostdam toch in twee richtingen open te houden, via één rijbaan. Het is iets beter, maar ondernemers en wij zijn niet blij met die oplossing. Heel veel verkeer de binnenstad in en uit moet dan over één rijbaan, met veel files tot gevolg. Onze ondernemers in de binnenstad blijven dus slecht bereikbaar.

Een van de belangrijkste wegen om de binnenstad in en uit te komen dreigt voor anderhalf jaar te worden afgesloten. Door werkzaamheden op de Oostdam en Oostsingel kunnen auto’s daar vanaf maandag 16 november alleen nog de binnenstad uit. Ook fietsers moeten omrijden. Dat blijft zo tot het voorjaar van 2022.

De Woerdense VVD vindt het echt onbegrijpelijk dat het college de binnenstad zo lang slecht bereikbaar maakt. Dat vinden we altijd een ontzettend slecht plan, maar al helemaal middenin een economische crisis en met de feestdagen voor de deur.

Juist nu moeten we vierkant achter onze ondernemers staan. Ze helpen om deze crisis door te komen. Hun problemen en zorgen kleiner in plaats van groter maken. Het college doet steeds het tegenovergestelde: eerst door het verhogen van de belastingen en nu met dit ondoordachte plan. Daarom heeft ons raadslid Florian de wethouder 16 vragen gesteld.

Moment kan niet slechter

De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de duiker onder de Oostdam, de onderdoorgang voor het water van de Singel. In 2018 ging die kapot, waarna tijdelijke maatregelen zijn genomen. Het college wil er nu een duikerbrug van maken, waar je onderdoor kunt varen. Daardoor wordt het mogelijk om een ‘rondje Singel’ te varen. Dat is natuurlijk mooi nieuws, omdat het onze binnenstad nog leuker maakt.

Maar het moment kan eigenlijk niet slechter. Als de gemeente onze lokale ondernemers nu voor zo’n lange tijd slecht bereikbaar maakt, laten we hen in een ongekende crisis keihard in de steek. Dat laat de Woerdense VVD niet gebeuren. Het college zal het plan moeten uitstellen of met andere oplossingen moeten komen om de binnenstad bereikbaar te houden.

We hebben gevraagd waarom het college het verstandig vindt om de Oostdam gedurende zo’n lange tijd af te sluiten, zeker in deze tijd. We willen weten of het mogelijk is om de werkzaamheden uit te stellen of op z’n minst te versnellen.

Niet met ondernemers gepraat

Ook horen we van ondernemers dat de gemeente niet of nauwelijks met hen in gesprek is gegaan. Het lijkt er sterk op dat de wethouder eerst het besluit heeft genomen en zich daarna pas heeft beseft dat hij met een andere oplossing moet komen. We willen van het college weten wanneer er met ondernemers en omwonenden is gesproken, en wat er met hun zorgen wordt gedaan.

Ten slotte heeft onze fractie vraagtekens bij de manier waarop het dit plan in de gemeenteraad is besproken. Het college heeft nooit aan de raad gevraagd of het afsluiten van de Oostdam een goed idee is. Er is alleen gesproken over het wel of niet (extra) investeren in een duurdere, doorvaarbare duikerbrug. Veel partijen gaven toen aan daarop tegen te zijn. Vervolgens is besloten om het later dit jaar nogmaals over die investering te hebben. Toen heeft een meerderheid van de gemeenteraad er impliciet mee ingestemd. We willen weten of het college die stemming wel heeft afgewacht, of dat ze al eerder aan de slag zijn gegaan.

Lees hier onze vragen aan de wethouder.