Enkele maanden na de invoering van een inkomenstoets voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente, verzoekt het college om deze maatregel weer in trekken. Daar zijn we blij mee, omdat we tegen deze inkomenstoets zijn.

Volgens de Nederlandse wet kan iedereen die door ziekte, beperking of hoge leeftijd geen huishoudelijke taken kan verrichten, ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Vorig jaar heeft een meerderheid van de Woerdense gemeenteraad echter besloten hiervoor een inkomenstoets in te voeren, waardoor alleen inwoners met een laag inkomen nog ondersteund worden.

De Woerdense VVD heeft zich altijd verzet tegen deze maatregel. Raadslid Simone: ‘Of iemand zelf in staat is om te betalen voor huishoudelijke hulp is inmiddels al lang niet meer afhankelijk van het inkomen. Veel mensen met een middeninkomen hebben door hoge woonlasten, energie- en zorgkosten moeite om hun rekeningen te betalen. Zij ontvangen geen toeslagen of compensatie en vallen nu ook nog buiten de boot als zij ondersteuning nodig hebben bij huishoudelijke taken.’

Inmiddels hebben verschillende mensen, waaronder inwoners van Woerden, bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van huishoudelijke ondersteuning op grond van hun inkomen. Andere gemeenten die ook aan inkomen toetsen, hebben bij daarna de rechter het deksel op de neus gekregen. De rechter heeft geoordeeld dat de wet een inkomenstoets niet toelaat. ‘De inkomenstoets is niet alleen onrechtvaardig, maar ook nog onrechtmatig,’ aldus Simone. ‘Deze maatregel moet dus zo snel mogelijk van tafel, zodat alle inwoners weer de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.’

Onze fractievoorzitter Florian van Hout noemt het ‘vrij gênant’ dat het college de raad na zo’n vier maanden alweer moet voorstellen om de inkomenstoets af te schaffen. Volgens hem hadden B&W kunnen zien aankomen dat de rechter een streep zou zetten door de maatregel. Florian ‘Deze uitspraken zijn absoluut geen verrassing. Het college voert aan dat staatssecretaris Van Ooijen heeft gezegd niet in te grijpen bij gemeenten die aan inkomen toetsen. Maar de reden daarvoor was nu juist dat de staatssecretaris erop rekende dat inwoners van wie de aanvraag vanwege inkomen worden afgewezen van de rechter gelijk zouden krijgen. Ook daarom was de VVD vorig jaar fel tegen invoering van deze inkomenstoets.’

De Woerdense gemeenteraad besluit naar verwachting op donderdag 30 maart over de afschaffing van de inkomenstoets. Alleen de Tweede en Eerste Kamer kunnen besluiten om alsnog een inkomenstoets in de wet toe te staan. Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren: vanaf 2025 wordt waarschijnlijk een ‘passende eigen bijdrage’ verplicht gesteld.