Op initiatief van fractievoorzitter Florian van Hout gaat de gemeente Woerden bijhouden op welke plekken in de gemeente Stolpersteine liggen. Stolpersteine of struikelstenen zijn kleine gedenkstenen voor slachtoffers van het nazisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze liggen bij de laatst bekende verblijfplaats voor hun wegvoering. Een registratie moet ervoor zorgen dat de gedenkstenen beschermd zijn tijdens werkzaamheden en teruggeplaatst worden. Donderdag 23 december nam de gemeenteraad hiervoor unaniem een motie aan.

Florian van Hout legt uit dat de noodzaak voor de registratie van de stenen voorkomt uit meerdere incidenten in Amsterdam. Daar raakten bij werkzaamheden door de gemeente en een energiebedrijf Stolpersteine kwijt, omdat stratenmakers niet wisten dat het om speciale stenen ging. De gemeente had dat ook niet doorgegeven, omdat een centrale registratie van de stenen ontbrak. Dat wilde Florian in Woerden voorkomen met een registratie of een vergelijkbare oplossing. ‘Stolpersteine vormen een tastbare en zichtbare herinnering aan slachtoffers, zowel voor nabestaanden als inwoners en bezoekers van Woerden. Het zijn niet zomaar stenen. Daarom is het extra pijnlijk als de stenen – zelfs onbewust – wel zo worden behandeld.’

In Woerden werden op 30 september 2021 de eerste zeven steentjes gelegd op initiatief van de Stichting 4 en 5 mei. Maar het college zag na vragen van Florian geen aanleiding voor het opzetten van een extra registratie van de stenen. Kort samengevat was de reden hiervoor dat het in Oudewater, waar ook struikelstenen liggen, nog nooit fout is gegaan. Daarom wil het college uitgaan van ‘goed vertrouwen’ tussen de gemeente en partijen die werkzaamheden uitvoeren. Ook is de gemeente volgens het college geen eigenaar van de stenen.

Florian vond die reactie teleurstellend. ‘Er hoeft helemaal geen extra registratie te komen, omdat de gemeente al bijhoudt welke dingen er allemaal in de buitenruimte staan. Het moet mogelijk zijn om de huidige 7 en toekomstige stenen toe te voegen, om zo bij werkzaamheden te zorgen dat de gemeente en bijvoorbeeld aannemers er netjes mee omgaan en ze worden teruggeplaatst.’ De stenen zijn daarnaast wel degelijk eigendom van de gemeente. ‘Ze liggen in de openbare stoep, daarmee wordt de gemeente automatisch eigenaar. Dat zegt de landelijke Stichting Stolpersteine trouwens ook. Nóg een reden om bij te houden waar ze liggen en er zorgvuldig mee om te gaan.’

Na de unaniem aangenomen motie gaat het Woerdense college er dus toch mee aan de slag. Het college informeert de gemeenteraad later hoe de registratie precies vorm gaat krijgen.