Er zijn plannen voor een asielzoekerscentrum in Woerden. Het COA en het college van B&W willen onderzoeken of het oude Campinagebouw aan De Bleek geschikt is voor een azc met 300 tot 400 plekken. Op donderdag 4 april werd in de gemeenteraad voor het eerst over deze plannen gedebatteerd. Als Woerdense VVD zijn we kritisch op de komst van het azc, omdat we daarvoor in Woerden tot nu toe geen ruimte hebben gezien. We hebben moeite met de plannen die er nu liggen, onder andere vanwege het aantal plekken, de duur van de opvang en de vele onderdelen van het plan die nog onduidelijk zijn.

Opvang asielzoekers

Om te beginnen hebben we in het debat aangegeven hoe de VVD naar het opvangen van asielzoekers kijkt. We vinden dat mensen die vluchten voor vervolging of oorlog moeten worden opgevangen: het liefst in de regio, en als dat niet kan, in Nederland. Ook Woerden moet daaraan zijn steentje bijdragen. Dat doen we ook, door het opvangen van statushouders – mensen die in Nederland mogen blijven. Zeker voor asielopvang, mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben, zitten er grenzen aan wat de Nederlandse samenleving kan dragen. De afgelopen jaren zien we steeds meer dat ons land de hoge instroom van asielzoekers niet aankan. Daar komt bij dat we er nog steeds onvoldoende in slagen om mensen die hier niet mogen blijven, terug te sturen. De focus moet dus liggen op het verlagen van de instroom. De Spreidingswet is een feit, maar de echte oplossing voor de asielcrisis ligt in op de formatietafel in Den Haag en in Brussel, niet in Woerden, op Middelland.

Veel vragen bij een azc op De Bleek

Over de plannen voor een azc hebben we het college veel vragen gesteld. Bijvoorbeeld over het aantal van 300-400 plekken en de periode van 15 jaar waarin het azc in Woerden zou blijven. Eerder had de wethouder de gemeenteraad namelijk geïnformeerd dat het om 200-300 plekken zou gaan voor een periode van 10 tot 15 jaar. Nu valt zowel het aantal plekken als de duur hoger uit.Het aantal asielzoekers dat Woerden moet opvangen ligt nu voor twee jaar vast op 337. Maar nog voor het azc in 2027 opengaat, wordt in 2026 al weer een nieuwe ‘indicatieve opgave’ vastgesteld. Naar aanleiding van onze vragen stuurt het college de gemeenteraad meer informatie over de systematiek van de Spreidingswet.

In het debat ging het om de vraag of een azc met 400 plekken nog wel past bij de inzet op kleinschaligheid, die in de aanpak van alle Utrechtse gemeenten centraal staat. Ook vroegen we het college of alternatieve locaties kunnen worden onderzocht en of de periode van 15 jaar zou kunnen worden verkort, eventueel door tussentijdse ‘heroverwegingsmomenten’.

We hebben ook vragen gesteld over de periode tussen nu en de daadwerkelijke opening van het azc in 2027. In de tussentijd moet Woerden al wel voldoen aan de Spreidingswet, maar zijn er nog geen opvangplekken. Het college wil daarom kijken of op een ‘tijdelijke locatie’ opvangplekken kunnen worden gerealiseerd, maar hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Voor ons als VVD is het belangrijk dat daarover duidelijkheid is voordat de gemeenteraad over de plannen besluit. Daarom dienen we daarvoor binnenkort een motie in. Mogelijk kan zo’n tussentijdse locatie direct een permanente opvanglocatie worden, bijvoorbeeld door de inzet van tijdelijke huisvesting in de vorm van flexwoningen.

Veiligheid en opvang Oekraïners

Momenteel wonen er 144 Oekraïners in het pand aan De Bleek. De Woerdense VVD vindt het ontzettend belangrijk dat we hen duidelijkheid bieden. Ze zijn immers gevlucht voor oorlog op ons eigen continent. Het COA en de gemeente willen op zoek naar een andere locatie, maar die is nog niet gevonden. Als VVD staan we er pal voor dat die duidelijkheid er komt, voordat het pand wordt verbouwd naar een azc.

Daarnaast leven onder Woerdenaren zorgen over de veiligheid en overlast rond het azc. De VVD snapt die zorgen heel goed, als je kijkt naar de overlast die met name asielzoekers uit veilige landen bij andere aanmeld- en opvanglocaties verzorgen. Het college heeft eerder aangegeven te willen inzetten op de komst van kansrijke asielzoekers, die hoogstwaarschijnlijk in Nederland mogen blijven. Tijdens het debat vertelde het college dat het onder de Spreidingswet niet meer mogelijk is om te ‘selecteren’ welke (doelgroepen) asielzoekers naar Woerden komen. Dat maakt het extra belangrijk om te zorgen voor een veilige opvanglocatie.

Tijdens het debat bleek dat het COA overlast het beste kan voorkomen – onder andere door beveiliging – op een grotere locatie, zoals De Bleek. Meerdere, kleinere locaties zouden ertoe kunnen leiden dat er soms alleen (passief) cameratoezicht aanwezig is.

Woerdense woningzoekenden

Wat betreft de woonvorm willen college en COA inzetten op het gemengd samenwonen van Woerdenaren, statushouders en asielzoekers. Het COA heeft nu als plan om Woerdenaren in de 48 flexwoningen te laten wonen, die onderdeel zijn van het plan. De asielzoekers komen in het pand te wonen. Wij hebben het college gevraagd om met het COA te overleggen over de mogelijkheden om Woerdense woningzoekenden óók in het pand te laten wonen. Dat kan zowel bij opening van het azc een goed idee zijn, als later, als er ruimte over is als gevolg van een lagere asielinstroom.

De gemeenteraad besluit op donderdag 18 april over de plannen van het COA. Heb je vragen over de komst van het azc of wil je de VVD iets meegeven? Neem dan contact op met fractievoorzitter Florian van Hout, die onze woordvoerder is op dit onderwerp.