In de raadsvergadering van 25 juni heeft de Woerdense gemeenteraad ingestemd met het concept-bod Regionale Energie Strategie (RES). In dit concept-bod is vastgelegd hoeveel duurzame energie er in de U16-regio (16 gemeenten in het westen van de provincie Utrecht) in 2030 zal worden opgewekt. De Woerdense VVD heeft tegen dit voorstel gestemd, omdat wij het voorgestelde bod van 1,8 TWh (dit zijn 120 windmolens van 250 hoog of 4800 voetbalvelden vol zonnepanelen) veel te hoog vinden.

De Woerdense VVD had daarom een amendement ingediend om het bod te verlagen naar 1 TWh (het minimum-bod dat vorig jaar in de regio is afgesproken). Een hoger bod is zeer onverstandig omdat nu alleen technieken gebruikt mogen worden die volstrekt ontoereikend zijn voor het behalen van de klimaatdoelen (wind en zon), maar wel een enorme impact hebben op ons landschap en leefomgeving. Een hoger bod is ook niet nodig omdat de opdracht van het Rijk (35 TWh verdeeld over 30 regio’s) ruimschoots gehaald zal worden. Helaas kon ons amendement niet op een meerderheid rekenen.

Het staat nog niet vast hoeveel duurzame energie er in de gemeente Woerden zal worden opgewekt. Maar een hogere doelstelling voor de regio betekent uiteraard ook een hogere doelstelling voor Woerden. Op dit moment wordt er door de gemeente gewerkt aan een afwegingskader om te bepalen waar allemaal duurzame energie mag worden opgewekt. Inwoners kunnen na de zomer op het voorstel van de gemeente reageren, waarna de gemeenteraad aan het einde van het jaar een besluit zal nemen. De Woerdense VVD blijft strijden voor behoud van ons landschap en onze leefomgeving.