Om het aanzienlijke onrendabele deel van de kosten om het Schilderkwartier aardgasvrij te maken te kunnen betalen, heeft de gemeente Woerden afgelopen zomer subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid. Vandaag is bekend geworden dat deze subsidie is afgewezen. De Woerdense VVD maakt zich zorgen over wat nu de volgende stap van het college zal zijn.

Hoewel in de subsidieaanvraag vermeld stond dat de transformatie alleen mogelijk is met ondersteuning van het Rijk, gaan de plannen om het Schilderskwartier aardgasvrij te maken vooralsnog gewoon door. Wie er nu opdraait voor de onrendabele kosten, is niet duidelijk. Dit baart de Woerdense VVD grote zorgen. Raadslid Simone Onrust geeft aan hier al bang voor te zijn geweest: “Je kunt er niet van uitgaan dat een ander het gat in je begroting dicht. Als dat dat niet gebeurt, zit je met een groot probleem.”

In de raadsvergadering van 20 september hebben inwoners hun zorgen uitgesproken over de voorgenomen omschakeling van gas naar elektriciteit. Dit was dus nog voordat bekend werd dat het Rijk niet zal meebetalen.

De Woerdense VVD vreest dat het draagvlak onder de inwoners nu de subsidieaanvraag is afgewezen nog verder zal afnemen. Het is essentieel dat het college nu pas op de plaats maakt en goed nadenkt over de volgende stap, en met name over hoe inwoners van het Schilderskwartier hierbij betrokken gaan worden. Net als het Wijkplatform pleit de VVD voor onderzoek naar alternatieven voor elektriciteit als warmtebron. “Volgens de huidige berekeningen in de omschakeling naar elektriciteit niet betaalbaar: dit kun je dus niet van de bewoners verlangen. Er zal dus echt een ander plan moeten komen,” aldus Simone Onrust. Op korte termijn zullen door de VVD raadsvragen worden gesteld naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen.