Aantal parkeerplaatsen nieuwbouw WITT niet zomaar verminderen

Donderdag heeft de raad voor de ontwikkeling van circa 117 duurzame woningen op het voormalige Pels-terrein (plan WITT) gestemd. Het uitgangspunt is ‘groen, stedelijk wonen’, maar met een sterk verlaagde parkeernorm: bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen wordt geëxperimenteerd met een deelautoconcept. De Woerdense VVD vindt dat op zich een prima plan, maar wil…