Donderdag heeft de raad voor de ontwikkeling van circa 117 duurzame woningen op het voormalige Pels-terrein (plan WITT) gestemd. Het uitgangspunt is ‘groen, stedelijk wonen’, maar met een sterk verlaagde parkeernorm: bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen wordt geëxperimenteerd met een deelautoconcept. De Woerdense VVD vindt dat op zich een prima plan, maar wil niet dat toekomstige wijkbewoners daar later de dupe van kunnen zijn. Daarom heeft raadslid Florian Bos voorgesteld om het concept te evalueren en als er een hoge parkeerdruk in de wijk wordt ervaren de Woerdense parkeernorm te hanteren. Door een toezegging van de wethouder is dit in de toekomst geborgd.

Binnen het bestemmingsplan kunnen 230 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Als we kijken naar de Woerdense parkeernorm dan zouden er voor 117 woningen 215 parkeerplaatsen moeten komen. Dit college wil echter niet zoveel parkeerplekken ontwikkelen en past de “parkeerplaats-kaasschaaf” toe. Het eerste plakje is de gewogen Woerdense parkeernorm. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar drukke momenten van de week en mogelijk dubbelgebruik. Hierdoor worden er 25 minder plekken ontwikkeld en houden we 190 plaatsen over. Omdat de ontwikkellocatie op het grensgebied van het centrum en nabij het station ligt, wordt niet de norm voor ‘rest bebouwde kom’ gehanteerd, maar voor de ‘schilzone’. De volgende plak van de kaasschaaf is goed voor 21 plekken. Zo zijn er nog 169 plekken over. Door te rekenen op goed gebruik van het deelautoconcept blijven er uiteindelijk nog maar 155 plaatsen over. Zo komt het college met wat creatief rekenwerk en de aanname dat deelauto’s goed werken tot een lager aantal parkeerplaatsen.

Daarom hebben wij voorgesteld om het deelautoconcept te testen en na drie jaar te evalueren. Hierbij vragen we mensen in de buurt om hun mening. Als de parkeerdruk hoog blijkt, dan behouden we de mogelijkheid om 14 parkeerplaatsen terug te laten keren zodat we alsnog voldoen aan de Woerdense parkeernorm.

Het amendement hoefde donderdag niet in stemming te worden gebracht, omdat de wethouder de toezegging heeft gedaan dat indien nodig parkeerplaatsen teruggebracht kunnen worden. Hiermee is de strekking van ons amendement – en zelfs breder – voor de toekomst zeker gesteld.