Woerdenaren moeten veilig zijn en zich veilig voelen.

Veiligheid.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons eigen huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Woerden veilig kan wonen, werken en ondernemen. Dat de stad en onze dorpen niet alleen veilig zijn, maar dat je je er ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. We willen dat boa’s en de politie zichtbaar zijn in onze wijken en dorpen.

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door verkeerde vrienden, een slechte opvoeding of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving. Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

Vandalisme, geweld en overlast

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Zij horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die geweld gebruiken tegen hulpverleners pakken we hard aan.

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

Gemeente

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. Bij winkelcentrum Tournoysveld en het station is gebleken dat cameratoezicht voor meer veiligheid heeft gezorgd.

We willen dat de gemeente in alle dingen die ze doet nadenkt over de gevolgen voor hoe veilig het is en hoe veilig het voelt in Woerden en de dorpen. Maatregelen, zoals het al dan niet vervangen van lichtmasten om energie te besparen, mogen nooit ten koste gaan van het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Digitale criminaliteit

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.