Inwoners cameratoezicht laten aanvragen en inzetten waar nodig.

Cameratoezicht.

De VVD is voorstander van cameratoezicht. Camera’s helpen om overlast en criminaliteit te voorkomen en achteraf om daders op te sporen. Bij winkelcentrum Tournoysveld en het station is gebleken dat cameratoezicht voor meer veiligheid heeft gezorgd.

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld veiliger te maken. De inzet van cameratoezicht is daar een van. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt.

De burgemeester bepaalt of ergens camera’s komen, maar de VVD wil het mogelijk maken dat inwoners cameratoezicht kunnen ‘aanvragen’ voor hun buurt. De burgemeester beslist, maar daarbij kan hij overlastmeldingen en de wens van inwoners meenemen. Deze aanvraag moeten inwoners makkelijk bij de gemeente kunnen doen. Hiervoor stellen we zo snel mogelijk een aanvraagpunt in, net zoals de gemeente Rotterdam dat heeft.