Niet zomaar overal betaald parkeren invoeren.

Betaald parkeren en vergunningen.

De afgelopen jaren zijn plannen bedacht om in meer Woerdense wijken ‘parkeerregulering’ in te voeren. Dat is een moeilijk woord voor wat in de praktijk vaak aankomt op betalen voor je plek.

Wij willen ervoor oppassen dat in een steeds groter deel van Woerden betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat kan gebeuren wanneer je in een bepaald gebied betaald parkeren invoert en mensen vervolgens hun auto buiten dat gebied neerzetten, waardoor je dan ook daar weer betaald parkeren moet invoeren. De parkeeroverlast verplaatst zich dan.

In de oudere wijken rondom de binnenstad is het vaak lastig om je auto kwijt te kunnen, zoals in de Bomen- en Bloemenbuurt. De parkeerdruk in deze wijken is vaak erg hoog. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties, zoals wanneer hulpdiensten er niet door kunnen. Bij het aanpakken hiervan vinden we het invoeren van vergunningen een betere oplossing dan betaald parkeren. Een vergunningstelsel kan ook heel goed werken zonder betaalde vergunningen. Parkeervergunningen willen we gratis aan bewoners van deze schilwijken toekennen. Parkeren blijft voor bezoekers mogelijk, eventueel in combinatie met een bezoekersregeling.

Daarbij gaan we ook altijd met bewoners het gesprek aan over de optie om de schaarse parkeerplek zelf beter te verdelen.

Onze standpunten over betaald parkeren en vergunningen in de binnenstad lees je hier.