Beter werkend parkeerbeleid voor de binnenstad.

Binnenstad.

Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad dat de gemeente in mei 2021 heeft ingevoerd, werkt niet goed. De blauwdruk die op de tekentafel is bedacht, pakt in de praktijk verkeerd uit. De nieuwe regels zorgden en zorgen nog steeds voor veel onduidelijkheid. Het beleid moet dus op de schop. De parkeerregels in de stad moeten duidelijker, realistischer en gastvrijer. Daarbij letten we uiteraard op de resultaten van de geplande evaluatie. Ook nu hebben we echter al ideeën over de dingen die beter kunnen, aanvullend op de aanpassingen die al zijn gedaan. Verbeteringen voeren we door in overleg met alle inwoners en ondernemers van de binnenstad.

Parkeren op straat en in de garage

Op straat parkeren mag duurder zijn dan in de garage staan, maar we zullen de mogelijkheid om op straat te staan nooit schrappen. We willen bezoekers aan de binnenstad stimuleren om in de parkeergarage te gaan staan door het garagetarief te verlagen, niet door parkeren op straat enorm veel duurder te maken. We kijken of het mogelijk is om de parkeren in de parkeergarage voor bezoekers gedurende een paar uur gratis te maken. Sowieso willen we parkeren in de parkeergarages tussen 22 uur ’s avonds en 10 uur ’s ochtends gratis maken, net als op straat.

We ontmoedigen bezoekers van de binnenstad (winkelend publiek) om te parkeren in de woonstraten in zones C en D door een hoog uurtarief. Deze woonstraten zijn vooral bedoeld voor de bewoners van de binnenstad en hun bezoek. Bezoekers van binnenstadbewoners of -ondernemers kunnen goedkoper parkeren door gebruik te maken van de bezoekersregeling. Ze mogen daarmee in zones B, C en D parkeren.

De centrumring is geen woonstraat, maar hoort bij het winkelgebied van de binnenstad. Daarom voeren we daar weer een uurtarief in (het straattarief van 2,50 euro per uur). In de Nieuwstraat verlengen we de maximale parkeerduur voor bezoekers van 30 minuten naar 2 uur. Een dagkaart kopen moet in elke zone en in de garages mogelijk zijn.

Bewoners en vergunningen 

Bewoners uit de binnenstad mogen met hun vergunning in alle zones parkeren. Daarbij verwachten we dat bewoners uit zone D (de woonstraten buiten de centrumring) in hun eigen zone parkeren. Bewoners uit zones A en B (het gebied binnen de centrumring) mogen, omdat er weinig plek is in hun eigen zones, expliciet ook in de woonstraten in zone D staan. Bewoners uit de binnenstad mogen, net als in de oude situatie, hun auto ook overdag weer in de Wagenstraat parkeren. De bewoners van het Defensie-eiland parkeren op eigen terrein.

We willen duidelijke regels en informatie over het maximum aantal vergunningen dat de gemeente in iedere zone uitgeeft, ook voor een tweede auto. Alle binnenstadbewoners hebben evenveel recht op een (tweede) vergunning. Voor het uitgeven van (tweede) bewonersvergunningen vormen de beschikbare parkeerplekken in zones B en D daarom eigenlijk één zone. We maken het daarnaast mogelijk om voor een tweede auto een vergunning in de parkeergarage aan te vragen.

De regel dat binnenstadbewoners hun straatvergunning kwijtraken bij een nieuw kenteken schaffen we af. Anders betekent het krijgen van een nieuwe auto – bijvoorbeeld na een ongeluk – direct het verlies van je parkeerplek.

Realistisch parkeerbeleid dat werkt voor inwoners en ondernemers.

Alle wijzigingen die we in het parkeerbeleid voorstellen, voeren we alleen door in overleg met bewoners en ondernemers. Als er iets beter kan, nemen we die optie serieus in overweging.

We bekijken ook de komende jaren samen met ondernemers in de binnenstad regelmatig of het parkeerbeleid gastvrijer kan, bijvoorbeeld door een aantal uren gratis parkeren toe te staan in de parkeergarage. Laden en lossen of je auto tijdelijk bij je deur zetten, bijvoorbeeld voor een verhuizing, is altijd toegestaan.

We gaan heel terughoudend om met het weghalen van parkeerplekken in de binnenstad. Opheffen van parkeergelegenheid kan alleen als die aantoonbaar niet meer nodig is en ná uitgebreid overleg met de buurt. De vrijgekomen ruimte kan alleen worden ingezet om het woongenot te verhogen.