Op 6 september is de raad in een raadsinformatiebijeenkomst bijgepraat over de voorgenomen energietransitie in het westen van het Schilderskwartier. Het is de bedoeling dat deze wijk als eerste wordt afgesloten van het aardgas. De huizen moeten daarna verwarmd worden door elektriciteit (all-electric).

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stond dit onderwerp opnieuw op de agenda. Uit de bijdrage van twee insprekers werd opnieuw duidelijk dat er onder de bewoners weinig draagvlak is voor de plannen van het college. Inwoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de keuze voor all-electric, het tijdpad en de torenhoge kosten die hiermee gemoeid zijn.

De fractie van de Woerdense VVD deelt deze zorgen. Wij hebben daarom samen met de fractie van de SP het initiatief genomen voor de motie ‘slim kiezen voor duurzaamheid’. “Hiermee willen wij bereiken dat de keuze voor duurzaamheidsmaatregelen wordt bepaald door de mate waarin deze zichzelf terugverdienen. Het debat over de motie wordt later dit jaar gevoerd. Wij blijven ons inspannen voor een realistische energietransitie met maatregelen die kunnen rekenen op het draagvlak van onze inwoners,” aldus raadslid Simone Onrust.