Eindelijk komt er meer ruimte voor lokale ondernemers. Na lange tijd heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag twee locaties uitgekozen waar Woerdense ondernemers die willen groeien een plek kunnen vinden. Doordat ze op hun oude bedrijventerrein een locatie achterlaten, kan dat terrein worden opgeknapt. De nieuwe locaties die daarvoor nodig zijn, worden “schuifruimte” genoemd. Die was er heel lang niet, maar gaat er nu komen: naast de Burgemeester Van Zwietenweg in Woerden en naast het bestaande bedrijventerrein Putkop in Harmelen.

Dat is ontzettend goed nieuws voor onze ondernemers uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De broodnodige extra ruimte, waar ze al heel lang op wachten, komt hiermee een stapje dichterbij. Die ruimte is nodig omdat de bestaande bedrijventerreinen overvol zijn. Er staan zo weinig panden leeg dat ondernemers hun bedrijf niet kunnen uitbreiden of verplaatsen. Ze kunnen dus geen kant op. Dat maakt het ook heel moeilijk om verouderde bedrijventerreinen op te knappen.

Ook moeten we beseffen dat het gaat over Woerdense ondernemers. Ondernemers die zich verbonden voelen met onze gemeente, die lokaal voor banen zorgen en die allerlei initiatieven en evenementen ondersteunen. Als er niet meer ruimte voor deze ondernemers zou komen, verliezen we dus heel veel. Fractievoorzitter Florian van Hout zei hierover tijdens de raadsvergadering: ‘Het gaat om zoveel meer dan alleen extra vierkante meters: het gaat om banen, binding en betrokkenheid.’

De Woerdense VVD is daarom al jaren bezig om, samen met veel andere partijen in de Woerdense politiek, een plek voor deze ondernemers te vinden. We zijn enorm blij dat dat nu is gelukt.

Daarnaast hebben we het college opgeroepen om vooral tempo te maken. Hoewel we nu in een economische crisis zitten, blijkt dat op lange termijn de vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen nog verder toeneemt. Omdat het wel even duurt voordat de locaties daadwerkelijk voor ondernemers beschikbaar zijn, moeten we nu vooral niet stil gaan zitten.

Tegelijkertijd hebben we het college ook gevraagd om in de komende tijd het gesprek aan te gaan met ondernemers en inwoners. Zij komen straks met hun bedrijf op een van de nieuwe locaties of wonen er vlakbij. Daarom moet de gemeente goed luisteren naar hun wensen en zorgen.

Specifiek hebben we aandacht gevraagd voor de manier waarop de gemeente zich richting ondernemers opstelt. Het klopt dat de gemeente – als er eenmaal andere locaties beschikbaar zijn – sneller tegen een ondernemer kan zeggen dat hij zijn bedrijf zou moeten verplaatsen. De VVD vindt het belangrijk dat dat niet of zo min mogelijk gebeurt: het goede gesprek moet altijd boven de vuist op tafel gaan. Dus ook als een ondernemer op zijn bestaande locatie wil uitbreiden, moet de gemeente kijken of dat mogelijk is, eventueel in combinatie met het opnieuw indelen en opknappen van het bestaande bedrijventerrein.

Nu de locaties zijn gekozen, kunnen de volgende stappen worden gezet. Zo wordt er gekeken naar de inpassing van de bedrijventerreinen. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met ondernemers, omwonenden en grondeigenaren.