In de omgeving van station Woerden spelen allerlei ontwikkelingen. Zo zijn er volop plannen voor de realisatie van woningbouw en wordt de ‘Poort van Woerden’ anders ingericht. Een grote stap hierin is het afsluiten van de Polanertunnel. Niet direct, maar wel over 10-20 jaar. Wij vinden dat sluiten niet kan zonder eerst een goede randwegenstructuur aan te leggen.

In de bouwstenen voor het stationsgebied (het document dat op 25 juni door de raad is vastgesteld) staat een aantal passages over de verkeersafwikkeling en de ontmanteling van de tunnel. Specifiek de infrastructuur, ontsluiting, bereikbaarheid en logistiek rondom het station zijn vraagstukken die Woerden en de wijde omgeving aangaan. Wij willen zekerheid van een goede verkeersafwikkeling op een vitale locatie. Wethouder Noorthoek heeft ons daarom verzekerd om eerst een alternatief te hebben ontwikkeld voordat er een onomkeerbare stap gezet zal worden. Ook zal een verdere toelichting gegeven worden in het stedenbouwkundige plan.

Het bepalen van het voorkeursmodel voor de ontwikkeling van het stationsgebied is namelijk een tussenstap in de totstandkoming van de stedenbouwkundig plan. Een stedenbouwkundige plan is weer een volgende stap in de ontwikkeling van dit gebied. Het plan legt namelijk de basis voor uitwerkingen in (bouw)plannen waarmee delen van het gebied kunnen worden ontwikkeld.

In de toekomst is het de bedoeling dat een verbrede onderdoorgang het noorden, het zuiden van Woerden verbindt. Hiermee wordt de stad weer ‘heel’ in de beleving van voetgangers en fietsers en ontstaat een aantrekkelijk nieuw stationsgebied. Dit gebied wordt aangelegd als een soort park. De verbrede onderdoorgang biedt ook de kans om een toekomstbestendig nieuw station te maken en het oude monumentale stationsgebouw te herontwikkelen als nieuw visitekaartje voor Woerden.

Vragen of met ons in gesprek?
Neem contact op met raadslid Florian Bos »