Sinds 3 mei gelden er nieuwe parkeerregels voor de hele gemeente Woerden. Een van die regels is dat op de centrumring en in woonstraten alleen geparkeerd kan worden tegen een dagtarief van 20 euro. Dat wisten veel inwoners niet: zij parkeerden hun auto op de centrumring of in een straat daar vlak buiten en betaalden daardoor – ook voor een paar seconden parkeren – 20 euro.

Veel inwoners en ondernemers geven aan dat ze niet op de hoogte waren van het nieuwe beleid. Inwoners die in klankbordgroepen van de gemeente zaten, zeggen dat daar weinig ruimte was om mee te praten. Er is wel een campagne gestart met borden langs de weg, maar daarop staat niets over de wijzigingen in tarieven. De Woerdense VVD begrijpt niet waarom de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers zo slecht heeft geïnformeerd over de nieuwe regels en tarieven.

Onvrede bij inwoners en ondernemers.

We begrijpen dan ook goed dat de onvrede over de uitvoering van het nieuwe beleid bij inwoners en binnenstadondernemers groot is. Het is enorm vervelend om onverwachts 20 euro te moeten betalen, simpelweg omdat je niet wist dat het tarief was veranderd. Veel klanten van winkels vlakbij de centrumring moeten nu naar de parkeergarage lopen, ook als ze slecht ter been zijn. Het alternatief is een peperdure dagkaart. Ook op de centrumring zelf – geen woonstraat – kun je namelijk alleen nog tegen een dagtarief parkeren. Dat maakt de binnenstad niet aantrekkelijker voor bezoekers. Bovendien is ons centrum al minder goed bereikbaar door de werkzaamheden op de Oostdam. En dat allemaal in een tijd waarin ondernemers iedere klant keihard nodig hebben.

Niet voor dit parkeerbeleid.

Sowieso waren en zijn we geen voorstander van het nieuwe parkeerbeleid. De tarieven voor straatparkeren en vergunningen worden verhoogd, onder andere om het gat in de gemeentebegroting te dichten. Dat vinden wij onacceptabel. Ook betwijfelen of het parkeerbeleid in de praktijk goed werkt. Het college vindt dat duidelijk wordt wanneer je waar mag staan. Op papier is dat zo, maar als je rondrijdt in de binnenstad, zal je vaak toch eerst kijken of er plek is op straat, voordat je in de garage gaat staan. Met het nieuwe beleid bereiken we dus niet dat iedereen vanzelf z’n auto in de parkeergarage zet. Volgens ons hoeft dat ook niet: het is goed als veel bezoekers hun auto in de garage zetten. Maar ook op straat parkeren moet mogelijk blijven om de Woerdense binnenstad gastvrij te houden.

Onze vragen aan het college.

Onze fractievoorzitter Florian van Hout heeft naar aanleiding van de ophef over het parkeerbeleid vragen gesteld aan wethouder Arjan Noorthoek. We zijn benieuwd of de wethouder vindt dat het college genoeg heeft gedaan om inwoners over de wijzigingen te informeren. Ook willen we dat dat de gemeente bezoekers van de binnenstad alsnog duidelijk laat weten dat parkeren buiten de centrumring nu 20 euro kost.

We hebben gevraagd onder welke voorwaarden het mogelijk is om die 20 euro terug te krijgen, als je per ongeluk toch in een woonstraat hebt geparkeerd.

Ten slotte heeft Florian het college gevraagd of het college van plan is om het parkeerbeleid te wijzigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het dagtarief in woonstraten te verlagen of om op de centrumring weer een uurtarief in te voeren. Zo kan daar geparkeerd blijven worden en blijven de echte woonstraten voorbehouden aan bewoners en hun bezoek.

De Woerdense VVD is voor een parkeerbeleid dat wél werkt. Hieronder lees je waarom dat met deze parkeerregels nog niet gaat lukken.

Veelgestelde vragen over het nieuwe parkeerbeleid

Waar moet ik in de binnenstad nu parkeren?

Het college wil ervoor zorgen dat iedereen op de juiste plek parkeert. Daarom is het idee dat bezoekers van de binnenstad zoveel mogelijk in de parkeergarages parkeren.

Op straat parkeren is overal in de binnenstad gratis vóór 10 uur ‘s ochtends. Je auto op straat zetten kan na 10 uur nu nog in alle straten binnen de centrumring (maximaal 2 uur). Op termijn kan dat alleen op de parkeerterreinen in de Wagenstraat, het Plantsoen en de Achterstraat, omdat de binnenstad dan autoluw wordt (zie kaart hieronder). In de Nieuwstraat en Rijnstraat mag je maximaal 30 minuten parkeren. Voor parkeren op straat betaal je per uur 0,50 euro meer dan eerst: het nieuwe tarief is 2,50 euro per uur.

Op de centrumring en in de woonstraten daarbuiten kun je alleen nog parkeren met een bewonersvergunning, bezoekersregeling of een dagkaart van 20 euro.

Waarom is de VVD het niet eens met het nieuwe parkeerbeleid?

De Woerdense VVD is niet blij met het nieuwe parkeerbeleid. Daarom hebben we in de raadsvergadering tegen de invoering ervan gestemd.

Blauwdruk

In de nieuwe parkeerregels is uitgedacht wie waar precies mag bestaan. Bezoekers in de parkeergarage, voor korte bezoeken op straat. De woonstraten zijn gereserveerd voor bewoners en hun bezoek. Wij geloven niet gelijk dat de blauwdruk die de gemeente daarmee neerlegt, in de praktijk ook werkt. Als je als automobilist ook op de Wagenstraat mag staan, ga je eerst kijken of daar plek is. Pas als dat niet zo is, rij je door naar een van de parkeergarages. Als je überhaupt naar de binnenstad komt om boodschappen te doen, want bij Winkelcentrum Tournoysveld of Snel en Polanen kun je gratis parkeren. We verwachten dus dat het parkeerbeleid op papier heel mooi klinkt, maar in de praktijk minder goed werkt.

Het is geen slecht idee om mensen zoveel mogelijk in de garage te laten parkeren. We snappen ook dat je in de woonstraten een hoog dagtarief moet invoeren als je wilt voorkomen dat binnenstadbezoekers daar parkeren. Wel vragen we ons af of het tarief 20 euro moet zijn. Ook begrijpen we niet dat de centrumring zelf óók is aangemerkt als woonstraat. Dat maakt het voor mensen die slecht ter been zijn en bijvoorbeeld een winkel aan de Wilhelminaweg of de Kruittorenweg willen bezoeken, lastig om voor de deur te parkeren. Ook met zware boodschappen door de stad lopen is niet ideaal.

Vergunningen

Ten derde vinden we het nieuwe vergunningenbeleid niet verstandig. Mensen die in de binnenstad komen wonen en bestaande bewoners die een nieuwe auto krijgen, krijgen geen straatvergunning meer. Hetzelfde geldt voor ondernemers die een nieuwe bestelbus krijgen of zich nieuw in de binnenstad vestigen. Zij mogen alleen nog in de parkeergarage staan. Het college wil daarmee op termijn steeds meer auto’s in de binnenstad in de parkeergarage laten parkeren.

Oplossing voor tekort aan parkeerplekken

Ten slotte kiest het college ook voor een vreemde aanpak als ergens in een wijk een tekort aan parkeerplekken heerst. In plaats van eerst te kijken of er meer parkeerplekken kunnen worden gemaakt, is de eerste stap de inzet van betaald parkeren of vergunningen. Dat vinden we de verkeerde volgorde. Omdat je altijd wel betaald parkeren kunt invoeren, zou de gemeente nooit hoeven te kijken of in een wijk meer parkeerruimte kan worden gecreëerd.

Welke voorstellen heeft de VVD gedaan?

Wij zijn voor een parkeerbeleid dat werkt voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat moet duidelijk, gastvrij en realistisch zijn. Door de vele verschillende zones die nu zijn ingevoerd wordt het parkeerbeleid er niet duidelijker op. Vooral omdat die zones niet overal logisch aanvoelen: de centrumring valt onder de regels voor woonstraten, maar is duidelijk geen woonstraat.

Het college hoopt dat de nieuwe parkeerregels ervoor zorgen dat iedereen in de garage gaat staan. Wij twijfelen daaraan. Zolang het mogelijk blijft om op straat te parkeren, zullen veel bezoekers eerst kijken of er plek is op straat. Daarna zullen ze pas in de garage gaan staan. Dat maakt echter niet veel uit: wij vinden dat je in de Woerdense binnenstad zowel op straat als in de garage moet kunnen parkeren.

Parkeergarages goedkoper

We het een prima idee om mensen te stimuleren in de parkeergarage te parkeren. Daarom hebben we voorgesteld om het parkeren in de garage goedkoper te maken. Zo worden mensen die hun auto in parkeergarage Castellum of Defensie-eiland neerzetten ‘beloond’. Daar wilde het college echter niet in mee. Dat is goed te begrijpen, omdat de hogere parkeeropbrengst nodig is om het tekort op de gemeentebegroting te dekken. Naast de ozb en de rioolheffing zijn ook de parkeertarieven voor straatparkeren en de prijzen van vergunningen verhoogd.

Parkeren op straat

We vinden het onverstandig om parkeren op straat (op termijn) helemaal onmogelijk te maken. Dat is niet goed voor de gastvrijheid van onze binnenstad en daarmee ook niet voor de omzet van onze ondernemers en de lokale economie. Bovendien is het niet inclusief. Mensen die minder mobiel zijn, maar geen invalideplek kunnen gebruiken, kunnen minder goed in de binnenstad komen.

Centrumring en woonstraten

Parkeren op de centrumring moet volgens ons ook tegen een uurtarief mogelijk blijven. Daardoor kunnen bezoekers van de binnenstad ook daar parkeren voor een kort bezoek. Allen in de (echte) woonstraten buiten de ring zou het dagtarief moeten gelden. Dat mag van ons best wat omlaag.

Andere wijken

Als het aan de VVD ligt, kijken we in wijken met een hoge parkeerdruk éérst of er meer parkeerplekken kunnen worden gemaakt. Ook kunnen de huidige plekken misschien beter worden benut. Pas als dat allemaal niet mogelijk is, mag de gemeente kijken of er betaald parkeren of een vergunningenstelsel moet komen. Als je dat niet doet, moet je steeds meer wijken gaan reguleren, doordat mensen hun auto net buiten de parkeerzone zetten. Bovendien is het pas gerechtvaardigd om mensen te laten betalen voor het parkeren van hun auto als het écht niet anders kan. Parkeertarieven zijn niet bedoeld om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen. Helaas werd ons voorstel hiervoor tijdens de raadsvergadering niet aangenomen.

Wat is de invloed van de nieuwe regels op het bezoek aan de binnenstad?

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van het nieuwe parkeerbeleid op het aantal bezoekers aan de binnenstad. Dat begrijpen we als Woerdense VVD niet. Wij horen van veel ondernemers dat zij bang zijn dat het bezoek aan de binnenstad verder terugloopt. Dat moeten we, zeker in deze moeilijke tijden, voorkomen. Daarom dient de gemeente ten minste duidelijk te communiceren dat het hoge tarief van 20 euro alleen in de woonstraten geldt.