De kastanjebomen rondom het Exercitieveld blijven in ieder geval deze zomer nog staan. In het najaar komt het college met verschillende scenario’s over de toekomst van het veld. Voor ons is het van belang dat inwoners hierover meepraten. Zo zorgen we dat het veld van Woerden ook het veld van de Woerdenaren blijft.

Als VVD hechten wij veel waarde aan de participatie van onze inwoners. Uit de participatie in 2014 bleek duidelijk de keuze voor een dubbele bomenrij. Wij begrepen dan ook niet dat het college in mei voorstelde om de kastanjes te kappen en een enkele rij bomen terug te plaatsen. Wij vinden dat je niet aan de wens van de Woerdenaren uit het participatietraject voorbij kan gaan.

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2020 is een motie aangenomen die de directe omwonenden en andere inwoners betrekt bij de toekomst van het Exercitieveld. In het najaar komt het college met verschillende scenario’s over de toekomst van het veld. Na een keuze van de gemeenteraad kunnen de werkzaamheden van start gaan. Het is nu echter nog niet bekend of dat ook gaat lukken, omdat er mogelijk vleermuizen wonen in de bomen.

Vragen of met ons in gesprek over de kastanjebomen op het Exercitieveld?

Neem contact op met raadslid Florian Bos »

Foto: indebuurt Woerden