Fractievoorzitter Florian van Hout gaat de Woerdense VVD leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond 21 juni hebben de leden van de VVD tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met de voordracht van het bestuur van het lokale netwerk.

Florian is momenteel fractievoorzitter en kwam in maart 2018 in de Woerdense gemeenteraad. Daarvoor was hij ruim drie jaar op verschillende manieren actief voor de Woerdense VVD, waaronder als commissielid.

In de raad houdt Florian zich onder meer bezig met veiligheid, verkeer en de gemeentefinanciën. In de afgelopen jaren heeft hij zo bepalende bijdragen geleverd aan debatten over de slechte financiële situatie van de gemeente, lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemers, het nieuwe parkeerbeleid en de werkzaamheden op de Oostdam. Naast zijn werk in de raad studeert Florian rechten in Leiden, waar hij volgend jaar begint aan de master Staats- en bestuursrecht.

Het bestuur en de kandidaatstellingscommissie noemen Florian in hun voordracht oprecht, politiek zeer geïnteresseerd en een politieke teamplayer die goed luistert. Luisteren is ook wat hij, samen met rest van de fractie, de komende weken zal doen. We organiseren voor alle wijken en dorpen in de gemeente Woerden een online sessie om ideeën op te halen voor het verkiezingsprogramma.

Florian wil zich samen met alle andere kandidaten inzetten voor een Woerden dat werkt voor inwoners en ondernemers: een gemeente die klaarstaat voor Woerdenaren. Een Woerden waar je veilig over straat kunt en snel van A naar B kunt. Waar we snel véél meer huizen gaan bouwen en je je niet blauw betaalt aan woonlasten. Waar we onze ondernemers en inwoners helpen om uit deze crisis te komen. Waar we op een slimme manier overstappen op schone energie, zonder mensen op te zadelen met torenhoge kosten.

Florian: ‘Ik ben enorm vereerd dat ik als lijsttrekker aan de slag mag gaan voor alle Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders. Ik kan niet wachten om de komende jaren met hen in gesprek te gaan, te horen waar ze tegenaan lopen en problemen op te lossen, samen met een geweldig VVD-team.’

Heb je een vraag voor Florian of wil je hem iets meegeven voor het verkiezingsprogramma? Stuur een appje naar 06 – 48 04 32 90 of stuur een bericht via zijn socials.