De gemeente Woerden wil in 2030 klimaatneutraal zijn en om dit te bereiken wordt de komende jaren gezocht naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle Woerdense wijken en dorpskernen. Het college heeft de komende jaren veel geld gereserveerd voor de verduurzaming van de gemeente Woerden. Het is de bedoeling dat er duurzaamheidsambassadeurs komen die inwoners en ondernemers gaan informeren en adviseren.

Als hierbij alleen gekeken zal worden naar technieken die op dit moment beschikbaar zijn, dan zal dit met name in de oudere wijken gepaard gaan met torenhoge kosten. De Woerdense VVD heeft daarom het initiatief genomen voor een motie om actief op zoek te gaan naar nieuwe technieken en innovaties. De raad heeft deze motie tijdens de Begrotingsraad op 1 november aangenomen.

In verschillende andere gemeenten wordt op dit moment al geƫxperimenteerd met het verwarmen van woningen door waterstof. Hiervoor zijn veel minder ingrijpende aanpassingen aan oude woningen nodig, waardoor de kosten voor de inwoners veel lager zullen zijn dan bij verwarming door elektriciteit. Inwoners van het Schilderskwartier hebben herhaaldelijk opgeroepen om serieus naar deze mogelijkheid te kijken. De Woerdense VVD is daarom erg blij met de toezegging van de wethouder dat er onafhankelijk onderzoek zal komen naar de mogelijkheden van waterstof in het Schilderskwartier.