We gaan bouwen, bouwen, bouwen! In zowel Woerden als Harmelen worden naar verwachting in 2022 appartementen gebouwd. Starters en ouderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep. In totaal worden op de Houttuinlaan 3 (FNV-gebouw) 265 woningen gebouwd en op de Raadhuislaan 1 in Harmelen 24.

Ook goedkope koop in bestemmingsplan Raadhuislaan 1
Er is behoefte aan woningen in Harmelen. In alle prijsklassen is er vraag, maar opvallend is de vraag in zowel het goedkope koopsegment als het dure koopsegment. Het dure segment wordt goed bediend in Harmelen. Maar ook aan goedkopere koop (tot 225K) is er behoefte in Harmelen, vooral voor starters. Middels een amendement komen er ook appartementen in deze categorie in het bestemmingsplan. Dan blijft de behoefte om wat te kopen onverminderd hoog. Met de komst van maximaal 24 appartementen blijft er meer vraag dan aanbod. Daarom heeft de raad besloten dat inwoners uit Harmelen voorrang krijgen op bewoners uit andere plaatsen. Zo zorgen we ervoor dat Harmelenaren in Harmelen kunnen blijven wonen.Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Houttuinlaan 3
Op de locatie worden door BAM en GroenWest, na sloop van het bestaande kantoorgebouw, 265 appartementen gerealiseerd. De woningen zijn verdeeld over 6 woontorens waarvan er eentje 11 hoog is. De andere torens zijn 4-6 verdiepingen. Dit is het eerste initiatief van de transformatie van Middelland tot een nieuw gemengd stedelijk woongebied: Nieuw-Middelland. De Woerdense VVD is blij dat er meer woningen gebouwd gaan worden. Toch vinden we dat het plan nog beter kan: we willen graag aantrekkelijke flatgebouwen in plaats van blokkendozen. Daarnaast moet je gewoon met je auto bij je voordeur kunnen komen als dat echt nodig is, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Daarom heeft raadslid Florian Bos daarvoor een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 juli.

Vragen of met ons in gesprek over woningbouw? Neem contact op met raadslid Florian Bos ยป