Foto: Rianne den Balvert

Op donderdag 9 mei vindt de eerste raadsvergadering plaats in het nieuwe gemeentehuis. Daarmee vergadert de raad ook voor het eerst in een nieuwe raadszaal. Als het aan de Woerdense VVD ligt, ontbreekt er in het nieuwe huis van de democratie nog één ding: vlaggen. En wel de Woerdense en Nederlandse vlag.

Net na Koningsdag, waarop ook in Woerden veel vlaggen in top werden gehesen, komen we met een motie om de Woerdense en Nederlandse vlag in de nieuwe raadszaal te plaatsen. Al eerder werden door Inwonersbelangen vragen gesteld over de mogelijkheid tot het plaatsen van een vlag. Toen gaf de burgemeester aan bereid te zijn tot plaatsing van beide vlaggen, als de raad daartoe zou besluiten. Dat is nooit gebeurd. We vinden de officiële ingebruikname van de nieuwe raadszaal dan ook en goede gelegenheid om eindelijk de vlaggen te plaatsen. Daarom dient de Woerdense VVD tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe zaal een motie in om de Woerdense vlag en nationale driekleur in de vergaderzaal te laten plaatsen.

De vlaggen hebben een mooie en duidelijke functie als symbool van Nederland en de gemeente Woerden, inclusief al haar kernen. Plaatsing van de vlaggen is daarnaast ook een logische keuze: de gemeentevlag is in februari 2017 gewijzigd (Harmelen werd opgenomen) om zo te laten zien dat Woerden met haar dorpen één gemeente is.

Ook heeft het nieuwe pand van de gemeente bewust de naam “gemeentehuis” meegekregen, om zo de verbinding met Harmelen, Kamerik en Zegveld te onderstrepen. “In de gemeentevlag zijn alle eigen identiteiten verenigd in één vlag: twee dingen op trots te zijn. De vlag is zo het symbool bij uitstek van verbinding tussen de stad Woerden en de omliggende dorpen,” zegt Florian van Hout, fractievoorzitter.

De VVD vindt het belangrijk dat niet alleen het gemeentehuis, maar ook de mooie nieuwe raadszaal uitstraalt van álle Woerdenaren te zijn. Momenteel zijn in de raadszaal al een portret aanwezig van de Koning, alsmede een grote “Singels-armatuur”, een lamp die de omtrek van de oude Woerdense binnenstad verbeeldt. Omdat deze lamp zich alleen op Woerden als stad richt, is volgens de VVD de gemeentevlag een goede, noodzakelijke aanvulling.

Dat geldt ook voor de Nederlandse vlag. “Met het plaatsen van de Nederlandse en Woerdense vlag laten we zien dat Woerden zich verbonden voelt: lokaal met Harmelen, Kamerik en Zegveld en nationaal als onderdeel van Nederland. Het is eigenlijk raar dat ze er nog niet staan.”

In de raadsvergadering van 9 mei wordt naar verwachting over de vlaggenmotie gestemd, in navolging van vele andere gemeenteraden en de Tweede Kamer, waar sinds november 2017 de Nederlandse driekleur de vergaderzaal siert.

Foto: Rianne den Balvert, AD Groene Hart.