Inwoners en ondernemers moeten volledig kunnen meepraten over het parkeerbeleid in de binnenstad en de omliggende wijken. Daarbij moeten ze ook hun mening kunnen geven over de uitgangspunten die het college voor het parkeerbeleid heeft bedacht. Die mogelijkheid hebben ze eerder niet gehad. Als de plannen van het college verkeerd zijn of niet op draagvlak kunnen rekenen, moeten ze kunnen worden aangepast in het parkeerbeleid dat de raad voor de zomer vaststelt. Daartoe heeft de Woerdense VVD afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend, dat met ruime meerderheid werd aangenomen.

Binnenkort mogen inwoners en ondernemers uit de binnenstad en omliggende wijken meepraten over het parkeerbeleid in de stad en de wijken eromheen. Het college heeft daarvoor een aantal uitgangspunten bedacht: de binnenstad wordt binnen de singels autoluw, bezoekers mogen alleen nog in de parkeergarages parkeren en de straat is gereserveerd voor bewoners. Op plekken waar te weinig parkeerplekken zijn, wil het college regulering gaan inzetten.

Het college heeft met een aantal partijen uit de binnenstad over deze uitgangspunten gesproken, zoals de voorzitter van de winkeliersvereniging en de Vestingraad. Er is echter geen mogelijkheid geweest voor alle ondernemers en bewoners van de binnenstad om hun mening te laten horen over de plannen van het college. Zij mogen alleen meedenken over de uitvoering van de ideeën van het college.

Wij vinden dat iedereen moet kunnen meepraten over parkeren in de stad – ook over de uitgangspunten die het college verzonnen heeft. Daarom hebben we afgelopen donderdag een amendement ingediend om dat mogelijk te maken: de uitgangspunten worden als vertrekpunt meegegeven, maar als inwoners of ondernemers het er niet mee eens zijn, mogen ze dat aangeven.

Hetzelfde geldt voor de omliggende wijken. Besluiten over parkeren in de binnenstad hebben invloed op de wijken eromheen. We willen voorkomen dat de inwoners van de wijken rond de stad alleen hun mening kunnen geven binnen de uitgangspunten die voor de binnenstad zijn bepaald. Ook in de schilwijken moeten mensen vrij kunnen aangeven hoe ze over parkeren in hun wijk denken. Ons amendement om dat te bereiken is donderdag tijdens de raadsvergadering aangenomen. Uiteindelijk moet het college de uitkomsten van het participatieproces in de binnenstad én de schilwijken samenvoegen in een goed afgewogen parkeerbeleid.

Een deel van de plannen van het college kan de Woerdense VVD steunen, zoals het autoluw maken van het gebied binnen de singels. Het college doet in haar plannen echter ook veel aannames over vormen van ‘duurzame mobiliteit’. Als het aan het college ligt, rijdt iedereen in Woerden op termijn in een deelauto. Daardoor kunnen er, volgens hen, parkeerplekken worden weggehaald en hoeven er minder plaatsen te worden aangelegd bij nieuwbouwprojecten. Daar zijn wij het niet mee eens: duurzame vervoersvormen kun je faciliteren, maar Woerdenaren moeten niet indirect worden gedwongen om hun eigen auto aan de kant te zetten door het ze onmogelijk te maken om te parkeren. Bovendien kan niet iedereen het zich veroorloven om naast de kosten voor een eigen auto ook nog kosten voor een deelauto op te hoesten.

Het college gaat nog verder en heeft het over ‘autobezit limiteren’. Het blijft echter onduidelijk hoe het college dat precies wil bereiken. Voor de VVD maakt dat niet uit: met dat soort termen zijn wij het sowieso niet eens. Mensen die een (tweede) auto hard nodig hebben, mogen Woerden niet uit worden gepest met hoge tarieven of peperdure vergunningen. Hoe het parkeerbeleid er precies uit gaat zien – en hoe de regulering gaat plaatsvinden – wordt nog voor de zomer besproken in de raad.