Er moeten extra maatregelen worden genomen om de overlast en vernielingen rondom winkelcentrum Tournoysveld tegen te gaan. Daarbij moet expliciet worden gekeken naar de inzet van cameratoezicht. Dat vinden de Woerdense VVD, het CDA, LijstvanderDoes, de Christenunie/SGP, de SP en Fractie Bakker.

De partijen stellen in de motie die zij donderdag indienen dat de huidige aanpak tot nu toe nog geen einde heeft gemaakt aan de onacceptabele overlast. Inwoners en ondernemers van Tournoysveld hebben in gesprekken met de gemeente herhaaldelijk gevraagd om maatregelen, waaronder cameratoezicht.

In december vorig jaar vroeg De Woerdense VVD het college al wanneer cameratoezicht ingezet zou kunnen worden. Die mogelijkheid was volgens B&W op dat moment nog niet aan de orde, maar tijdens het Wijkplatform Schilderskwartier van 23 januari gaf burgemeester Molkenboer aan dat dat moment wel aan het aanbreken is. Volgens de VVD-fractie moet nu ook de gemeenteraad zich uitspreken over het nemen van extra maatregelen bij Tournoysveld, in het bijzonder over de wens tot plaatsing van cameratoezicht.

De noodzaak tot het nemen van extra maatregelen is volgens de Woerdense VVD groot. “Onze inwoners en ondernemers voelen zich door alle incidenten al veel te lang niet veilig. Er gebeurt nu te weinig om de overlast te laten stoppen, terwijl de maat allang vol is,” aldus Simone Onrust, raadslid. De VVD wil het liefste camera’s inzetten: daarmee zou het veiligheidsgevoel van inwoners worden verbeterd. Daarnaast draagt de inzet van cameratoezicht bij aan de opsporing van strafbare feiten, wat een afschrikwekkende werking heeft op de criminelen en overlastgevers.

Florian van Hout, fractievoorzitter van de VVD, geeft aan dat de burgemeester binnen de wettelijke kaders moet afwegen of cameratoezicht mogelijk is. Hij wil echter expliciet van de burgemeester weten waarom camera’s wel of niet worden geplaatst, zodat de afweging van het college voor alle Woerdenaren duidelijk is.

Naast camera’s moet er ook worden gekeken naar de inzet van meer handhavers of het verbeteren van de verlichting. Daarom dienen de partijen een motie in waarin het college wordt opgeroepen om in een voorstel met extra maatregelen tegen de overlast te komen, waarin de inzet van cameratoezicht nadrukkelijk wordt overwogen.