's Avonds en in het weekend in Woerden naar de HAP of spoedeisende hulp.

Spoedzorg.

Sinds de sluiting van de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis is er in de avonduren en het weekend geen spoedzorg meer aanwezig in Woerden. Dit moet zo snel mogelijk veranderen. De gemeente zoekt samen met zorgaanbieders naar mogelijkheden om lichte spoedzorg binnen de gemeentegrenzen te realiseren.