Verenigingen en activiteiten zorgen dat je mee kunt doen en voorkomen eenzaamheid.

Sociale activiteiten en buurthuizen.

Mensen die actief meedoen in de samenleving hebben minder last van eenzaamheid. Sportclubs en andere verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sporten en bewegen is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Sociale activiteiten zorgen ervoor dat mensen met elkaar in contact komen.

Sociale activiteiten brengen inwoners met elkaar in contact en voorkomen dat inwoners in een sociaal isolement terecht komen. De gemeente biedt zoveel mogelijk ruimte aan initiatieven die inwoners bij elkaar brengen door belemmeringen weg te nemen.

Ontmoetingsplekken zoals het Dorpshuis in Harmelen en De Plint in het Schilderskwartier bieden ruimte aan verschillende activiteiten. Wij willen deze en andere buurthuizen behouden en waar noodzakelijk en mogelijk uitbreiden.