Kinderen en jongeren zo normaal mogelijk laten opgroeien.

Jeugdzorg.

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen fijn en gezond kunnen opgroeien. Wanneer er problemen ontstaan waarvoor jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien.

Opgroeien verloopt niet vlekkeloos en niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. We letten daarom goed op dat we niet onnodig stickers plakken en maken de zorg niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen hier de rest van hun leven last van hebben.

De Jeugd-GGZ is bedoeld voor kinderen met psychische problemen. Opvoedproblemen horen hier niet thuis. De huisarts heeft meestal niet voldoende tijd om dit onderscheid goed te kunnen maken. Wij willen daarom in iedere huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd-GGZ om te voorkomen dat kinderen onnodig naar de Jeugd-GGZ worden verwezen.

Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoogspecialistische jeugdzorg. De gemeente maakt hierover expliciete afspraken bij de inkoop van zorg.

De problemen van kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken, maar naar het gehele gezin, kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. De gemeente maakt hierover afspraken met zorgaanbieders. Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.