Snel en veilig van Waterrijk naar Molenvliet of van Zegveld naar Harmelen.

Verkeer.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar ons werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in de buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Het afgelopen jaar was dat bijna onmogelijk: de afsluitingen van de Oostdam en Boerendijk hebben de binnenstad nagenoeg onbereikbaar gemaakt. Op de Steinhagenseweg en de Rembrandtlaan staan we nog steeds regelmatig stil. We willen dat de doorstroming goed is, je niet in de file staat om de stad uit te komen en niet je te laat bent bij je afspraak. Bovenal is het belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto.

Het is belangrijk dat we niet langer onderweg zijn dan nodig. Daarom werken we continu aan een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te sluiten komen we sneller aan op onze bestemming. Ook voorkomen we zo onnodige uitstoot door file.

Communicatie

De gemeente communiceert op tijd en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. We proberen onderhoud zoveel mogelijk in één keer te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is, om zoekverkeer te voorkomen. Als de hinder groot is, lang duurt of belangrijke plekken in de gemeente (zoals de binnenstad) slecht bereikbaar zijn, gaat de gemeente met de betrokken inwoners en ondernemers in gesprek. Een herhaling van alle onrust rondom de ondoordachte afsluiting van de Oostdam in het najaar van 2020 willen we koste wat kost voorkomen.

De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Als er ergens werkzaamheden of afsluitingen zijn, zorgt de gemeente er dus samen met hulpdiensten voor dat politie, brandweer en ambulance altijd op tijd kunnen zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met veranderingen in het vervoer en met name met de toename van elektrische fietsen en auto’s. We willen voldoende mogelijkheden voor laadpalen, zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte. We maken het zo makkelijk mogelijk om een laadpaal aan te vragen. Bij nieuwbouw worden parkeerplaatsen zo ontwikkeld dat elektrisch laden mogelijk is.

Bouwplannen en verkeer

Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmings- en omgevingsplannen, zoals plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen, moet niet alleen naar het kleine deelgebied worden gekeken, maar naar de gevolgen van het plan voor de verkeerssituatie in de hele gemeente.