Een oplossing voor de verkeersdrukte in Woerden-West.

Rembrandtbrug.

We zijn voor de Rembrandtbrug. Het is de beste oplossing om het minder druk en verkeersveiliger te maken op de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan en de Boerendijk. Deze brug zorgt daarmee voor minder files en voor veiligere wegen. Het wordt door de nieuwe brug wel drukker op de Hollandbaan. Hier moeten we goede maatregelen voor treffen.

Kort samengevat is het in Woerden-West te druk op de weg. Omdat er maar één brug over de Oude Rijn ligt, wordt de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk heel veel gebruikt. Dat leidt tot enorme verkeersdrukte, files en opstoppingen op die route. Fietsen en oversteken kan lang niet altijd veilig, omwonenden hebben stilstaande auto’s voor de deur en voor hulpdiensten is het steeds moeilijker om op tijd te zijn. Daarom wordt al heel lang gezocht naar een oplossing.

De Rembrandtbrug gaat ervoor zorgen dat het minder druk wordt op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk, zodat je niet meer in de file hoeft te staan. Voor de inwoners die langs deze route wonen is het belangrijk om niet meer de hele dag stilstaande auto’s voor de deur te hebben. Bovendien maakt de brug deze route veiliger en zorgt hij ervoor dat ver omrijden niet meer nodig is als de Kwakelbrug open staat. Dat is niet alleen fijn als je boodschappen gaat doen, maar ook van levensbelang voor ambulances en de brandweer.