Verkeer dat niet in Woerden hoeft te zijn, om Woerden heen.

Randwegen.

Verkeer dat niet in de gemeente hoeft te zijn, willen we niet meer dwars door Woerden laten rijden. Aan de afsluiting van de A12 in september en oktober 2021 hebben we gezien dat al het verkeer letterlijk door Woerden heen moet om ergens te komen. Dat zorgt voor drukte, files en onveilige situaties. Zowel aan de west- als oostkant van Woerden moeten we blijven werken aan het realiseren van betere doorstroming en meer verkeersveiligheid.

We leggen de komende jaren in Woerden-West de Rembrandtbrug aan. Hierdoor wordt het rustiger en veiliger op de Rembrandtlaan, Jozef Israƫlslaan en Boerendijk. De optie van een westelijke randweg moeten we openhouden. In de toekomst kan deze noodzakelijk zijn als in Molenvliet nieuwe woningen of een bedrijvenlocatie ontwikkeld zouden worden. In Woerden-Oost verleggen we de Steinhagenseweg en komt er een fietstunnel bij de rotonde Beneluxlaan-Steinhagenseweg. Maar dit is niet genoeg. De bouw van nieuwe wijken, zoals Snellerpoort, zorgt ervoor dat het aan de oostkant van Woerden nog drukker wordt. Daarom zetten we in op de lobby voor en totstandkoming van een oostelijke randweg. Het Rijk en de Provincie zullen aan deze weg moeten meebetalen.

De Polanertunnel bij het station blijft open zolang er geen alternatief is aangelegd, in gebruik is genomen en door middel van een tijdelijke sluiting van de Polanertunnel is getest dat het verkeer goed door kan stromen.