Auto’s hebben we nodig om op onze bestemming te komen.

Auto's.

Veel Woerdenaren kiezen de auto als vervoersmiddel. Dat moet kunnen: wij willen dat inwoners zelf kunnen kiezen welk vervoersmiddel ze gebruiken. Veel mensen en gezinnen hebben een auto ook gewoon nodig. Om op hun werk te komen of om te kunnen mantelzorgen. Daarom willen we het de Woerdense automobilist niet moeilijk maken.

Dat betekent dat we zorgen voor voldoende parkeerplekken en geen parkeerplekken weghalen die nog hard nodig zijn. We zorgen ook voor goede en veilige wegen, waar je ook met de auto niet te lang in de file staat.