Sportverenigingen zijn onmisbaar.

Sportverenigingen.

Sportverenigingen zijn onmisbaar. Heel veel Woerdenaren sporten met veel plezier bij een van de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Daarmee dragen ze niet alleen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van inwoners, maar ook aan sociale contacten en allerlei toffe evenementen. Ze leiden het sporttalent van de toekomst op, zoals Woerden al veel talent heeft voortgebracht.

Sportverenigingen betalen een vergoeding aan de gemeente voor het beheer en onderhoud van hun sportvelden en -gebouwen. Veel verenigingen hebben de laatste jaren te maken gekregen met een huurverhoging en hebben na de coronacrisis een moeilijke tijd achter de rug. Daarom willen we een huurverhoging voorkomen. Het opnieuw bekijken van de tarieven en berekeningssystematiek is meermaals uitgesteld en staat nu gepland voor 2022. Daarbij staat voor ons als Woerdense VVD voorop dat sporten voor iedereen betaalbaar blijft. We willen dat verenigingen in staat zijn en blijven om hun deel aan de kosten bij te dragen.

Het is zonde als sportaccommodaties leeg staan. De gebouwen zetten we zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten.

Sportverenigingen werken nauw samen met scholen om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.