Sport draagt bij aan je fysieke en mentale gezondheid.

Gezondheid.

Mensen die actief meedoen in de samenleving hebben minder last van eenzaamheid. Sportclubs en andere verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sporten en bewegen is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Sociale activiteiten zorgen ervoor dat mensen met elkaar in contact komen.

Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren. Omdat sporten een belangrijke uitlaatklep kan zijn voor jongeren, dragen we financieel bij aan het sporten van kinderen als hun ouders dit niet kunnen betalen.

Sport moet ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.