We willen een goed werkend en betaalbaar riool.

Riool.

We willen een goed werkend en betaalbaar riool. Niet alleen afvalwater, maar ook een groot deel van het regenwater wordt ermee afgevoerd. We vinden het daarom normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag niet hoger zijn dan nodig. We kijken dus altijd kritisch naar de kostenposten van de gemeente die onder de rioolheffing worden gerekend.

De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem- en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water.

Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd.