Meer investeren in schone straten en beter onderhoud van wegen, bomen en groen.

Onderhoud.

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. De gemeente moet zorgen voor regelmatig en goed onderhoud. Maar ook buren kunnen met elkaar een bijdrage leveren aan het schoonhouden van de straat en hun eigen tuin of balkon.

Het onderhoud dat de gemeente moet uitvoeren is de afgelopen jaren slecht. Er is veel achterstallig onderhoud. Te vaak staat er onkruid in straten, zijn halve straten verzakt, liggen stoeptegels scheef, doen lantaarnpalen het niet of is groen niet goed gesnoeid. Dat moet anders. De VVD wil structureel meer geld investeren in het onderhoud van de openbare ruimte (IBOR) om iedere wijk op een basisniveau veilig, heel en schoon te krijgen. De financiën moeten daarvoor snel op orde komen.

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.

Meldingen snel opppakken

We willen dat inwoners meldingen over kapotte dingen in hun wijk of dorp snel en makkelijk kunnen doorgeven aan de gemeente. Vervolgens wordt er snel, het liefst nog dezelfde dag, actie ondernomen vanuit de gemeente. Er zijn veel goede voorbeelden die we willen voortzetten, zoals de stickers waarmee inwoners kapotte lichtmasten eenvoudig kunnen melden. Waar mogelijk maken we het systeem om meldingen te doen nog eenvoudiger, bijvoorbeeld met een nieuwe app of het Whatsappnummer van de gemeente.

Samen met inwoners

Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om hun eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden moedigen we aan en ondersteunen we. Zo stimuleren we inwoners om geveltuinen aan te leggen en te onderhouden.

Geld voor onderhoud openbare ruimte

Wat de VVD betreft komen de financiën voor het onderhoud van de openbare ruimte in Woerden snel echt op orde. We kijken altijd eerst kritisch of onderhoud efficiënter of goedkoper kan, bijvoorbeeld door samenwerking met inwoners. Maar nu is er eigenlijk structureel te weinig geld: op veel plaatsen wordt alleen onderhoud gepleegd als het anders onveilige situaties oplevert. Daarom zijn we bereid om op basis van een goed onderbouwd plan extra geld te investeren in het veilig, heel en schoon houden van de openbare ruimte. Daarbij is het belangrijk om voldoende geld uit te geven aan onderhoud, zodat we langer doen met de wegen, bomen, bruggen en andere objecten die we hebben. We reserveren geld om objecten te vervangen als ze aan het eind van hun levensduur zijn, maar we willen voorkomen dat we te snel opnieuw moeten investeren in nieuwe spullen door te weinig uit te geven aan het onderhoud ervan.