We gaan voor realistisch natuurbeleid.

Natuur.

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Woerden. Dat is ook van belang voor onze economie.

Natuur is belangrijk en verdient bescherming, maar we realiseren ons ook dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

We blijven inzetten op ecologische bermen. Waar mogelijk hebben we inheemse bloemen en planten in de bermen waarbij niet gemaaid hoeft te worden. Het is goed voor de natuur, bespaart in de onderhoudskosten en ziet er bovendien goed uit.