Meer groene plekken in de stad.

Groen.

Meer groen in je buurt maakt het fijner om er te wonen. Bovendien zorgen meer bomen en groene plekken er ook voor dat de omgeving koeler en klimaatbestendiger wordt. Er zijn al mooie groene plekken, zoals het Brediuspark, de Cattenbroekerplas of het Westdampark. Maar vooral in sommige nieuwe wijken, zoals Snel & Polanen en Waterrijk, kan het nog een stuk groener.

We willen daarom meer groene plekken met bomen en planten in Woerden, haar wijken en de dorpen, hoe klein dan ook. Een wijk met veel steen, zoals Waterrijk, is al snel opgefleurd met vergroening, een struik, geveltuintje of een plantenbak.

Vooral bomen zorgen voor een groene, koele omgeving en nemen veel CO2 op. De afgelopen jaren zijn er bomen gekapt terwijl daar geen goede reden voor was. Kappen kan wat ons betreft in beginsel alleen als bomen ziek zijn, onveilige situaties opleveren of echt vervangen moeten worden.