We willen een goed werkend en betaalbaar riool.

Riool.

Bodemdaling is een van de uitdagingen van Woerden en het Groene Hart. Zowel in de zogenaamde veenweidegebieden als bebouwde omgeving met slappe bodem. Omdat het vee droge voeten moet houden, wordt de stand van het grondwater laag gehouden. Dat zorgt ervoor dat de grond in de zomer inklinkt, waardoor de grondwaterstand weer verder verlaagd moet worden. Dat leidt weer tot extra bodemdaling. Dat kan niet oneindig doorgaan. Samen met agrariƫrs moeten we op zoek naar innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. We steunen initiatieven om tot alternatief gebruik van veenweidegronden te komen.

Bodemdaling is niet alleen een probleem voor agrarische gronden. Ook onze stad en dorpen verzakken: meer dan 80% van de Woerdense bodem is slap. Daarom hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. De gemeente spant zich in om meer aandacht en geld vrij te maken bij de Rijksoverheid om bodemdaling aan te pakken.