Je afval makkelijk en zo goedkoop mogelijk kwijt kunnen. Inzetten op nascheiding.

Afval.

We willen dat je je afval zo goedkoop mogelijk kwijt kunt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We willen dat Woerden overstapt naar een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden (nascheiding). Dat zorgt voor minder containers, minder ritjes van de vuilniswagen en is bovendien goedkoper.

Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers. In wijken waar die zijn verdwenen, zoals Snel & Polanen, keren ze wat ons betreft terug.

Zo lang afval apart wordt ingezameld, willen we een verbetering in de inzameling van PMD-afval, bijvoorbeeld door het plaatsen van (meer) centrale inzamelcontainers en het vaker legen hiervan. We ergeren ons aan overvolle containers of lantaarnpalen die zijn afgeladen met PMD-zakken. Het ombouwen van ondergrondse restafvalcontainers naar PMD-containers, zoals in Waterrijk is gedaan, is ook een optie als de capaciteit het toelaat.

Handhaving op zwerfafval

We willen dat de gemeente zorgt voor voldoende afvalbakken die regelmatig worden geleegd, zeker op drukbezochte plekken zoals het Cattenbroekerstrand of het Westdampark. Daarbij streven we naar slim omgaan met inzamelen: op een warme dag zitten er meer mensen in het park en is afvalbakken vaker legen of tijdelijk extra containers plaatsen verstandig.

Maar inwoners hebben ook zélf een verantwoordelijkheid om Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld netjes te houden door hun afval niet op straat te gooien. Vuilnis hoort in vuilnisbakken. We willen strengere handhaving op het achterlaten van zwerfvuil of afval naast de container zetten. Daarnaast helpt het ook als inwoners elkaar aanspreken. We geven ondersteuning aan inwoners die zelf zwerfvuil willen opruimen, bijvoorbeeld door te plandelen of ploggen (plastic oprapen tijdens het wandelen of joggen).

Milieustraat

De 24 gratis bezoeken per jaar aan de milieustraat houden we in stand. We onderzoeken hoe de regels voor het wegbrengen van afval versimpeld kunnen worden.