Overal in Woerden makkelijk je auto kwijt kunnen.

Parkeren.

We willen dat je in de hele gemeente makkelijk en zo goedkoop mogelijk je auto kunt parkeren. Een auto is tenslotte vaak hoognodig om op je werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Daarom maken we het de automobilist niet moeilijker dan nodig. Waar regels over parkeren noodzakelijk zijn, zorgen we ervoor dat ze duidelijk, gastvrij en realistisch zijn.

Parkeren moet zo goedkoop mogelijk zijn. Het geld dat de gemeente verdient aan vergunningen en betaald parkeren wordt ingezet om parkeren makkelijker en fijner te maken. We gebruiken dit geld niet om andere kostenposten te dekken.

We willen dat er in de binnenstad en in onze dorpen en wijken genoeg plekken zijn om je auto te parkeren. Bij het realiseren van voldoende parkeergelegenheid houden we een juiste balans tussen parkeergemak, woongenot en groen in het oog. We zijn realistisch bij het vaststellen van nieuwe of aanpassen van bestaande parkeernormen: auto’s verdwijnen niet spontaan als je parkeerplekken verwijdert.

We zijn er geen voorstander van om in een steeds groter wordend gebied betaald parkeren in te voeren. Als regulering buiten de binnenstad nodig blijkt, doen we dat met (gratis) bewonersvergunningen.