Zorgen voor genoeg parkeerterreinen en dubbelgebruik stimuleren.

Parkeerterreinen.

We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken te maken kunnen parkeergarages en -terreinen van kantoren en bedrijven ’s avonds en in het weekend gebruikt worden. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van onze gemeente. Dit willen we ook doen met het parkeerterrein bij het gemeentehuis, als er in de nieuwe wijk Middelland meer woningen gebouwd worden.

In de komende vier jaar willen we onderzoeken waar we een nieuwe parkeeroplossing dichtbij de binnenstad kunnen realiseren. Bewoners van wijken rondom het centrum waar de parkeerdruk hoog is en bezoekers van de binnenstad kunnen hier hun (tweede) auto parkeren.

Het P&R-terrein bij de zuidzijde van het station (de Houttuin) is gratis en moet gratis blijven. Hier kan in de toekomst ook een meerlaagse parkeergarage worden gebouwd om te voorzien in de parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners bij het stationsgebied en treinreizigers.