Een realistische aanpak voor het aantal parkeerplekken.

Parkeernormen.

Een auto is voor veel mensen geen keuze, maar noodzaak. Daarom maken we het de automobilist niet moeilijker dan nodig. We zijn voor realistische parkeernormen, zowel in bestaande wijken als bij nieuwbouw.

We willen dat er voldoende plekken zijn om je auto te parkeren. Bij het realiseren van die plekken houden we een juiste balans tussen parkeergemak, woongenot en groen in het oog.

Bij nieuwbouw streven we daarom naar parkeren op eigen terrein. Daarbij is het belangrijk om realistisch in te schatten hoeveel parkeerplekken er in een nieuwe buurt of wijk nodig zijn. We willen inwoners niet dwingen om hun auto weg te doen of een deelauto te gebruiken door minder parkeerplekken te realiseren. Auto’s verdwijnen niet spontaan als je parkeerplekken verwijdert of er te weinig aanlegt.

Als er in een bestaande wijk te weinig parkeerplekken zijn, willen we eerst kijken of er meer plekken bij kunnen komen. Daarbij kijken we ook naar dubbelgebruik van garages en parkeerterreinen. Soms kunnen bestaande plekken nog beter worden gebruikt. In gesprek met bewoners beslissen we of en wat we doen.

Pas als het niet mogelijk is om bestaande plekken beter te gebruiken of nieuwe plekken te maken, mag de gemeente kijken of er een vergunningenstelsel of betaald parkeren moet komen. Het is pas eerlijk om mensen te laten betalen voor het parkeren van hun auto als het ├ęcht niet anders kan. Daarbij kiest de VVD altijd voor de optie die voor inwoners tot de minste hinder en kosten leidt.