Kamerik en Kanis.

In de afgelopen vier jaar is er veel in Kamerik gebeurd. De nieuwe school is geopend en de oude scholen zijn gesloopt. De Kanis is op palen gezet, zodat het dorp niet verder kan zakken en Kameryck is uitgebreid. De komende jaren kunnen we ook weer gaan genieten van mooie evenementen, zoals de Kamerikse Koningsdag, Kamerik Proeft en de Weteringloop. Ook Kamerik Live kan weer plaatsvinden in de Schulenburch. De Sleutelclub heeft een nieuwe locatie in het Ambachtshuis. Kamerikers houden niet van stilzitten en willen samen goed voor het dorp zorgen. Dit blijkt ook uit de goed bezochte bijeenkomsten van het dorpsplatform.

Wij willen dat de woningbouw op de scholenlocaties in Kamerik aansluit op de vraag in het dorp. Als we hiervoor moeten afwijken van normen als het aantal sociale huurwoningen, dan doen we dat. Wat ons betreft bouwen we vooral voor starters en senioren, zodat er doorstroom op gang komt en jonge Kamerikers in hun dorp kunnen blijven wonen.

Kamerik Noordoost 3 (ten noorden van de Knotwilgenlaan) is in beeld als toekomstige ontwikkellocatie voor woningbouw. Omdat deze locatie buiten de rode contouren ligt, gaan we nu al het gesprek aan met de Provincie om hier in de toekomst woningbouw mogelijk te maken.

Het dorpsplatform is dé gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van plannen die betrekking hebben op Kamerik.

We willen een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Kamerik en Woerden. Waar nodig vergroten we de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door fiets- en voetpaden te verbreden. Ook willen we onderzoeken hoe we de Mijzijde tussen Kamerik en Kanis veiliger kunnen maken voor fietsers.

Het hele jaar door moeten er wandelroutes door het buitengebied bij Kamerik beschikbaar zijn. Het onderhoud van buitenwegen voor fietsers en wandelaars willen we verbeteren, met name aan de Mijzijde en Van Teylingenweg.

Het tijdelijke fietspad langs het Oortjespad willen we omzetten in een definitief fietspad.

We zetten in op het behoud van voorzieningen en bedrijven in Kamerik. Ontwikkelingen die het voorzieningenniveau in het dorp bedreigen proberen we tegen te gaan.

We knappen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht in Kamerik voortvarend op.

We willen bij Kamerik een aantrekkelijk open landschap behouden. Wij zijn geen voorstander van windturbines bij Kamerik. Zon op daken stimuleren we. Kamerik kent veel boerderijen met een groot dakoppervlakte en dat wordt nog te weinig gebruikt voor zonnepanelen.

De Schulenburch en De Bijn in Kamerik hebben een belangrijke functie in het dorp. Als gemeente zetten we in op het behoud van deze functie. Samen met de besturen en het dorpsplatform wordt gezocht naar een goede invulling van ‘De Schuul’ en behoud van De Bijn.

Kamerikers weten zelf het beste wat er nodig is voor hun dorp. Daarom willen wij het mogelijk maken dat zij zelf kunnen investeren in het vergroten van hun woongenot, bijvoorbeeld voor het onderhouden van parken en openbare ruimtes of het plaatsen van een speeltoestel. De gemeente is waar mogelijk medefinancier, onder leiding van het dorpsplatform.