Harmelen.

Harmelen is een prachtig en uniek dorp. Het ligt dicht tegen Utrecht aan, maar is rustig en landelijk gebleven. Dat dorpse en landelijke karakter van Harmelen willen we behouden en beschermen. Het is belangrijk om het dorp levendig te houden door voldoende faciliteiten. Dat kunnen de inwoners het beste zelf: Harmelenaren zijn ondernemend en het dorp heeft een enorm actief verenigingsleven. Het Dorpshuis is een fijne ontmoetingsplek voor veel Harmelenaren. Het is heerlijk om in Harmelen te zijn.

Het Dorpsplatform Harmelen is een belangrijke partner voor de gemeente. We overleggen regelmatig met het dorpsplatform. We willen dat alle inwoners en ondernemers van Harmelenaren zich serieus genomen voelen door de gemeente, in het bijzonder in participatieprocessen.

In Harmelen is er heel lang niet bijgebouwd. Gelukkig komt daar nu langzaam maar zeker verandering in, met woningbouwprojecten als de Hof van Harmelen en de Raadhuislaan. We willen de komende jaren doorpakken met het bouwen van woningen voor Harmelenaren, zodat ze betaalbaar in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, in een huis dat bij hen past. We focussen op meer woningen voor starters en ouderen om doorstroom op gang te brengen.

We zijn geen voorstander van de plaatsing van grote windturbines in de polder Reijerscop bij Harmelen.

We willen dat Harmelenaren veilig in hun dorp kunnen wonen. De afgelopen jaren is het dorp meermaals opgeschrikt door inbraken, een plofkraak en vernielingen bij het Dorpshuis. We doen er alles aan om Harmelen samen met inwoners veiliger te maken. We stimuleren en ondersteunen de totstandkoming van Whatsappgroepen en zetten cameratoezicht in waar nodig. We zorgen ervoor dat wijkagenten en boa’s in Harmelen zichtbaar zijn.

We willen de verkeersveiligheid in Harmelen verbeteren door onveilige situaties aan te pakken. Daar moet ook bij de bouw van nieuwe woningen aandacht voor zijn. We zijn voorstander van een directe aansluiting van het dorp op de zuidelijke randweg. Hierdoor ontstaat een alternatief voor de Dorpsstraat en wordt het in Harmelen minder druk.

De glastuinbouw verdwijnt op termijn hoogstwaarschijnlijk uit de Harmelerwaard. Samen met inwoners willen we plannen maken over de toekomst van het gebied. Daarbij staat voor ons voorop dat we het gebied als buffer tussen het Groene Hart en Utrecht willen behouden. We willen voorkomen dat Harmelen vastgroeit aan Vleuten-De Meern en daarmee aan de stad Utrecht.

De polder Haanwijk kan pas ontwikkeld worden als alle binnenstedelijke woningbouwplannen in Harmelen zijn gerealiseerd.

De uitvoering van plannen voor de ontsluiting van de Harmelerwaard met een brug over de Leidsche Rijn is onzeker. We willen bekijken of en hoe aanpassing van de plannen nodig is, inclusief de verdeling van financiering tussen Provincie en de gemeenten Woerden en Utrecht.

Harmelen heeft een goed winkelaanbod en dat moet zo blijven. Een retailmanager houdt zich bezig met het invullen en behouden hiervan.

Harmelenaren weten zelf het beste wat er nodig is voor hun dorp. Daarom willen wij het mogelijk maken dat zij zelf kunnen investeren in het vergroten van hun woongenot, bijvoorbeeld voor het onderhouden van parken en openbare ruimtes of het plaatsen van een speeltoestel. De gemeente is waar mogelijk medefinancier, onder leiding van het dorpsplatform.

Een inwoner deed de suggestie om aan de Harmelense kant van de Cattenbroekerplas een fietsenstalling of parkeerplekken te realiseren, zodat je ook vanuit Harmelen makkelijk een rondje om de plas kunt lopen. We vinden dit een goed idee en gaan onderzoeken of dit mogelijk is.