Goed onderwijs dat kinderen een gelijke start biedt.

Onderwijs.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het is dé plek waar we kinderen inspireren om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. We vinden het belangrijk om leerlingen zo goed en individueel mogelijk te begeleiden. De ene leerling heeft extra uitdaging nodig, de andere leerling juist wat meer hulp. We willen het beste uit mensen halen. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs is niet alleen belangrijk in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

Onderwijs moet op elk niveau van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Ieder kind in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld heeft het recht op extra hulp en aandacht om zich binnen zijn of haar eigen mogelijkheden maximaal te kunnen ontplooien.

We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Gelukkig zijn ze in Woerden niet nodig, maar we zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid.

We willen actief voorkomen dat leerlingen thuiszitten. Korte lijnen tussen scholen en leerplichtambtenaren zijn belangrijk om te voorkomen dat leerlingen lessen missen en achterstanden oplopen of zelfs zonder diploma van school gaan. Een goede, up-to-date-administratie van het verzuim is van belang. Jongeren met een onderwijsachterstand willen we goed begeleiden en ondersteunen.

Achterstanden werken we weg met onderwijs. Vroege en Voorschoolse Educatie op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is hét instrument om taal- en leerachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Ook activiteiten die laaggeletterdheid onder volwassenen aanpakken verdienen onze steun.

Scholen krijgen soms niet alle informatie door over leerlingen. De gemeente stimuleert dat scholen onderling gegevens uitwisselen, zodat kinderen goed begeleid blijven.